Muziek bg 1200x150

wijkschouw2015Op woensdag 10 juni 2015 is weer de jaarlijkse wijkschouw gehouden in Overturia. Een groep van zes personen fietste door de wijk van schouwpunt naar schouwpunt. Bij elk punt was de vraag: wat valt er op, wat kan er beter.

In de wijkschouw gaat het om het beoordelen van de openbare ruimte volgens de criteria schoon, heel en veilig. De groep bestond uit gemeenteambtenaren, een medewerker van het Groenbedrijf van de Betho, een gemeenteraadslid en bestuursleden van de wijkvereniging.

Punten die tijdens deze wijkschouw opvielen of op ander manier aan de orde kwamen, waren onder andere:

  • laaghangende takken boven voet- en fietspaden;
  • een aantal bomen die in een slechte conditie verkeren;
  • berenklauw en de aanpak daarvan;
  • de indruk van het park langs de Elvis Presleylaan en de mogelijkheden om daar iets aan te verbeteren;
  • het groenbeheer en waterafvoer in Aria;
  • de (on)veiligheid van fietsers op het Pykeswegje
  • het maaibeleid.

Daar waar mogelijk zullen gemeente en/of de Betho de komende periode de geconstateerde punten aanpakken.

 

Goesweb is een initiatief van SMWO en wordt mede mogelijk gemaakt door Bepos, TS Intermedia & M4J-IT