Muziek bg 1200x150

De gemeente heeft een voorstel gedaan voor de inrichting van de stoomtramzone, tussen Elvis Presleylaan en Marco Polopad.

Uitgangspunt voor het inrichtingsplan is het eerder door de gemeente Goes gemaakte voorstel wat in overleg met de bewoners tot stand is gekomen op 4 april 2013. In dit voorstel wordt uitgegaan van een parkachtig gebiedje als uitloop voor de omliggende woonwijken. Het landschappelijk karakter, wat kenmerkend is voor dit gebied is zoveel mogelijk bewaard gebleven en versterkt. Dit betekent dat aan de Ouverture-zijde het boomgaardkarakter terugkomt met deels behoud van de aanwezige laagstamfruitbomen met elzenhagen, aanplant van een hoogstamfruitboomgaard en een parkachtig gedeelte met verspreide bomen/boomgroepen.

Langs de Elvis Presleylaan is uitbreiding van het open water voorzien met natuurvriendelijke oevers. Aan de overzijde van het spoor wordt de smalle strook tot aan de bedrijven ingericht als een karakteristiek oudlandgebiedje met afwisseling van hogere en lagere terreindelen (hollebolig grasland), struwelen/Zeeuwse hagen, terreinverlagingen/poelen met knotbomen en verder een vrij open karakter.

De ontwerptekening van de stoomtramzone

 

Goesweb is een initiatief van SMWO en wordt mede mogelijk gemaakt door Bepos, TS Intermedia & M4J-IT