Muziek bg 1200x150

 

De samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Goes en energieleverancier Eteck loopt eind 2017 af. Eteck heeft in 2012 het warmtesysteem met bronnen van Essent overgenomen. Direct na overname is men begonnen met het optimaliseren van het systeem. Daarmee waren enorme investeringen gemoeid.

Dit was aanleiding voor Eteck om eind 2013 een verzoek in te dienen bij de gemeente Goes voor vroegtijdige contractverlenging. Hierover zijn we door de gemeente Goes geïnformeerd. Het standpunt van de wijkvereniging was geen overhaaste beslissingen te nemen en alle alternatieven op een rijtje te zetten. Daarnaast waren we benieuwd of Eteck het inmiddels opgebouwde serviceniveau zou kunnen handhaven.

De gemeente Goes had dezelfde mening en uiteindelijk heeft dit geleid tot een onderzoek in opdracht van de gemeente aan IF-Technology. Opdracht was het warmtesysteem te onderzoeken op mogelijke alternatieven, tarieven en voortzetting van overeenkomst met Eteck.

De klankbordgroep gaat de komende maanden benutten om het warmtesysteem verder te beoordelen en de gemeente Goes te adviseren.

In de nieuwsbrief van mei 2015 staan ook de namen en de adressen van de leden van de klankbordgroep. Daar kunt u uw opmerkingen kwijt.

 

Goesweb is een initiatief van SMWO en wordt mede mogelijk gemaakt door Bepos, TS Intermedia & M4J-IT