Muziek bg 1200x150

Eteck 600Het lijkt nog wat ver weg: het jaar 2018, maar toch wordt er binnen de wijkvereniging en de gemeente al heel wat nagedacht en gesproken over dat jaar en de jaren daarna.
Op 31 december 2017 loopt namelijk de exploitatieovereenkomst tussen de gemeente Goes en Eteck af. Ook daarna moet Ouverture van warmte en koude worden voorzien. Er moet nog heel wat werk moet worden verricht voor dat het uiteindelijke besluit hoe verder kan worden genomen.   

Geen overhaast besluit

In oktober 2013 heeft de gemeente Goes aan de wijkvereniging laten weten welke strategie haar voorkeur heeft vanaf 2018, namelijk voortzetting van het contract met Eteck.

De wijkvereniging heeft daarop in december 2013 laten weten dat er onvoldoende informatie is om nu al voor deze strategie te kiezen. Er zijn nog andere opties die onderzocht zouden moeten worden, zoals een individueel warmtesysteem of de aanleg van een gasnet.

De gemeente Goes heeft in een brief van 20 mei 2014 laten weten de alternatieven te gaan onderzoeken. Verder heeft de gemeente laten weten het voornemen te hebben om een intentieovereenkomst met Eteck aan te gaan. Daarmee wordt nog niets van gelegd, een intentieovereenkomst bindt partijen niet.

De volledige correspondentie over dit onderwerp:

Memo gemeente Goes over afloop contractperiode d.d. 30 oktober 2013

Reactie Wijkvereniging Overturia op memo d.d 10 december 2013

Brief gemeente Goes met aanvullende informatie d.d 20 mei 2014

 

Goesweb is een initiatief van SMWO en wordt mede mogelijk gemaakt door Bepos, TS Intermedia & M4J-IT