Muziek bg 1200x150

 

Vrijdag 14 maart 2014 planten de leerlingen van basisschool De Zuidwesthoek en wethouder Jo-Annes de Bat de laatste boompjes in het nieuwe parkje tussen industriegebied De Poel en woonwijk Ouverture in Goes.

Met deze laatste, feestelijke handeling is het park dan helemaal gereed, voor het voorjaar en voor u! Graag nodigen wij u daarom uit hierbij aanwezig te zijn. U bent van harte welkom vanaf 14.00 uur.

 

 

Wijkagent WillemseVoor degenen die mij nog niet kennen wil ik me graag via deze website even voorstellen. Ik ben Wilfred Willemse en werk sinds 2000 bij de politie. Ik ben in het jaar 2000 begonnen bij het voormalige korps Politie Rotterdam-Rijnmond. In 2006 heb ik de overstap gemaakt naar de politie Goes en sinds september 2012 ben ik aangesteld als wijkagent voor Goes-Zuid. Dit betreft het hele gebied ten zuiden van de spoorlijn binnen de Goese stadsgrenzen.

Lees meer... →

VerkiezingsdebatOp dinsdag 25 februari 2014 organiseert wijkvereniging Overturia voor de tweede keer een verkiezingsdebat. Vertegenwoordigers van de Goese politieke partijen gaan met elkaar in debat, onder leiding van de voorzitter van Overturia, dhr. Jeffrey Kutterink. Het debat wordt gehouden in wijkgebouw De Pit, Appelstraat 2a in Goes. De aanvang is om 19.30 uur, de zaal is open vanaf 19.15 uur.

 

No-bobo-debat

In de periode voor de gemeenteraadsverkiezingen worden er nog vaker verkiezingsdebatten georganiseerd in Goes. Maar het unieke van het Overturia-verkiezingsdebat is dat het georganiseerd wordt door en voor Goesenaren, in bijzonder die van de wijken Overzuid, Ouverture en Aria. Ook wordt de organisatie en uitvoering geheel gedaan door vrijwilligers, er is geen beroepskracht of 'bobo' bij betrokken.

 

Net als vier jaar geleden zullen de politici debatteren aan de hand van stellingen. Stellingen die gaan over het leven van alledag op dit moment, maar natuurlijk ook over de toekomstige ontwikkelingen in de gemeente Goes. De (potentiele) gemeenteraadsleden kunnen de aanwezigen duidelijk maken welke keuzes zijn/haar partij maakt en waarom.

 

Het Overturia-verkiezingsdebat is niet alleen interessant voor de bewoners van Overzuid, Ouverture en Aria, maar voor iedereen die in Goes woont. Zij zijn van harte welkom.

voetbalkooiWethouder Jo-Annes de Bat heeft de voetbalkooi naast het hertenkamp officieel geopend. Heel wat kinderen uit de buurt meldden zich voor een potje voetbal. Ook een aantal ouders kwam kijken naar de verrichting van hun zoon of dochter.

De wethouder noemde bij de opening de samenwerking tussen de wijkverenigingen Overturia en Buurtbelangen Goes-Zuid om gezamenlijk een speelvoorziening te realiseren.

Lees ook het artikel op pzc.nl

opening kooi ZuidHij staat er al weer enkele maanden, de voetbalkooi in de groenstrook tussen Overzuid en Zuid. Maar woensdag 19 februari 2014, om 14.00 uur zal wethouder Jo-Annes zal een officiële opening verrichten.

Via de verschillende basisscholen zijn kinderen benaderd om mee voetballen in de vorm van een mini-competitie. Deze activiteit wordt georganiseerd door het team Breedtesport van SMWO.

De aanschaf en plaatsing van de voetbalkooi is tot stand gekomen door samenwerking van wijkvereniging Overturia en stichting Buurtbelangen Goes-Zuid. Subsidies die de gemeente Goes aan beide wijken beschikbaar stelde voor speelvoorzieningen zijn samengevoegd, zodat het mogelijk werd om een grotere (en duurdere) voorziening aan te schaffen, waar kinderen en jongeren uit beide wijken gebruik van kunnen maken.

En gebruikt wordt de voetbalkooi. Geregeld zijn kleine of grotere groepen aan het voetballen.

Goesweb is een initiatief van SMWO en wordt mede mogelijk gemaakt door Bepos, TS Intermedia & M4J-IT