Muziek bg 1200x150

MauriceEnStanHet Overturia Muziekfeest op 27 september 2014 was een groot succes. Zo'n 250 bewoners hebben in de loop van de dag een kortere of langere bezoek gebracht op het feestterrein, om mee te doen met de djembé, wat te drinken, te barbecueeën en vooral om te luisteren naar de muziek.

Reacties, foto's en video's staan op de Facebookpagina van Overturia.

A1 posterOp zaterdag 27 september 2014 wordt voor de tweede keer het Overturia Muziekfeest gehouden. De locatie is een tent op een bouwkavel in Aria, aan het Pykeswegje. Iedereen is van harte welkom om van de muziek te genieten. De toegang is gratis.

Programma

Vanaf 15.00 uur kunt u terecht in en om de tent voor een drankje en om buurtgenoten te ontmoeten.
Om 16.00 uur en 16.30 uur starten de djembé workshops voor jong en oud. Wel hebben kinderen voorrang om mee te doen met de workshops.

Vanaf 17.00 tot ongeveer 19.00uur treden er vier jonge DJ's op, die allen in Overzuid of Ouverture wonen, te weten DJ Stan, Dj Mauvadi, DJ Max le Grand en DJ Under Age.

Daarna zijn er optredens van twee bands die in Zeeland al een redelijk bekendheid genieten, namelijk Soul Sessions (vanaf 19.30 uur) en The Willies (vanaf 21.30 uur).

 

 

ThemaboomIn de week van 6 tot 11 oktober 2014 staan er op diverse locaties in Goes-Zuid, Overzuid, Ouverture en Aria dialoogtafels gereed voor alle wijkgenoten. De opzet van de dialoogtafels is om zoveel mogelijk mensen elkaar te laten ontmoeten in een goed gesprek.
Hieruit ontstaan contacten en ideeën. Deze kunnen aanzetten tot nieuwe activiteiten, die de wijk nog levendiger en bruisender maken.

De dialoogtafels zijn een initiatief van de gemeente Goes uitgevoerd door de Stichting Goes in Dialoog en de projectgroep Sociale Verbindingen.

Thema's van de dialoogtafels →

Op dit moment (augustus 2014) worden er twee initiatieven ontwikkeld die met voedsel te maken hebben, namelijk de Stadstuin Goes en Smakelijk Uit in Goes-Zuid. Beide activiteiten hebben locaties in Goes-Zuid, maar zijn ook interessant voor bewoners van Overzuid, Ouverture en Aria.

FBprofielStadstuin Goes

Op het terrein van Edudelta ligt een lap grond die wordt ontwikkeld tot een collectieve moestuin. SMWO en Edudelta hebben het initiatief genomen voor dit project. Een kleine groep mensen, waaronder twee bewoners van Overzuid begonnen met de voorbereiding om de grond geschikt te maken voor een groentetuin. Daarin moet vanaf volgend voorjaar volop gezaaid en geplant worden, wat hopelijk een mooie oogst op zal leveren.

Lees meer... →

 

De afdeling Openbare Ruimte van de Gemeente Goes organiseert elke zomer in alle wijken en dorpen van de gemeente een zogenaamde "wijkschouw" met vertegenwoordigers van de bewoners. In Overzuid, Ouverture en Aria is de wijkschouw op woensdag 2 juli. Drie leden van het bestuur zullen het rondje door de wijk deelnemen.

 

Een wijkschouw is een rondgang door de wijk, met de wijkopzichter en wijkwethouder, waarbij de staat van onderhoud en beheer van de openbare ruimte wordt getoetst aan de uitgangspunten schoon, heel en veilig. Er wordt gekeken naar het totaalbeeld, maar ook op detail: bestrating, groen, straatmeubilair, bebording, afvalbakken, straatvegen, zwerfvuil en verlichting.

Lees meer: Fiets- en voetpaden →

Goesweb is een initiatief van SMWO en wordt mede mogelijk gemaakt door Bepos, TS Intermedia & M4J-IT